Tuppime linked to Lankelli

Style: standard

MARQANGNAI
mar-ka4--na-i

2000 Copyright by Basello Gian Pietro <elam@elamit.net>
san Giovanni in Persiceto, 03/II/2001
http://www.elamit.net/ctml/tuppime2query.asp