Tuppime linked to Lankelli

Style: hallock

SAMIno sign ia !MAŠ
sa-mi-ia-maš

©2000 Copyright by Basello Gian Pietro <elam@elamit.net>
san Giovanni in Persiceto, 03/II/2001
http://www.elamit.net/ctml/tuppime2query.asp